METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

OKUL OLGUNLUĞU NEDİR?

Okul olgunluğu, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır.

METROPOLİTAN TESTİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak İlköğretim birinci sınıfa başlayacak çocuklarınızın okul olgunluğu ve okula hazırlık süreçlerini değerlendirmek amacı ile “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” uyguluyoruz. Uygulamanın amacı, okula yeni başlayacak olan birinci sınıf adayı çocukların, yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmektir. Test “Okuma Olgunluğu, Sayı Olgunluğu ve Genel Olgunluk” alanlarında bizlere çocukla ilgili önemli bilgiler vermektedir.

Testin Ölçtüğü Olgunluk Alanları:

  •          Okuma olgunluğu, öğrencinin kelime bilgisi, dikkat ve konsantrasyonunu;
  •          Sayı olgunluğu, rakam bilgisi, ritmik sayma, gruplandırma ve muhakeme gücünü;
  •          Kalem-kas gelişimi; öğrencinin kalem tutma yazı yazmaya hazır bulunuşluğunu;
  •          Genel olgunluk ise öğrencinin her iki alandaki genel başarısı arasındaki uyumu değerlendirmektedir.

  Sitemize bugün 241 ziyaretçi giriş yaparak toplam 260 sayfa gezmiştir.

© 2016 Özel Neva Altınçocuk Anaokulu. Tüm Hakları Saklıdır | Design by Kocaeli Bilişim